Krisztus és az Ő igazsága

Ellet J. Waggoner: Krisztus és az Ő igazsága

Ez a könyv határozott hangon mutatja be Krisztus igazságosságát, és a megváltás tervét. E. J. Waggoner ebben a könyvben elénk tárja az Írások Krisztusát, és azt, hogy a Megváltó szeretetének ismerete és befogadása hogyan segíthet nekünk a bűn feletti győzelemben. Az egyes fejezetek olyan témákat vizsgálnak, mint Krisztus testtélétele, Isten igazságossága, a hit, a bűn feletti győzelem. Waggoner ezt írja: „Az evangélium szolgáinak ihletett feladata van: Krisztust kell szüntelenül felmutatniuk az emberek előtt, és figyelmüket egyedül Őrá kell irányítani.” Ha valaki elolvassa ezt a könyvet, megtudja, miért jelentett ez oly sok áldást sok ezer ember számára!

PDF letöltése

Írta: Ellet J. Waggoner

A mű eredeti címe: Christ and His Righteousness

Oldalszám: 30

Kiadás éve: 1890


Ellet J. Waggoner (1855-1916) egy jól jövedelmező orvosi hivatást hagyott ott, hogy életét a megfeszített Krisztusról szóló üzenet hirdetésének szentelhesse. Teológiai tanár, lapszerkesztő, misszionárius és író volt, aki sok ezer kortársának mutatta be a megváltás alapigazságait.

A “Krisztus és az Ő igazsága” című könyv bemutatja a Megváltót, mint Isten- és Emberfiát, valamint azt az utat, ahogy az ember részesülhet az Ő igazságában. Ez a kis könyv klasszikusnak számít a Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház úttörőinek írásai között. Új kiadása lehetőséget nyújt a mai Olvasónak ahhoz, hogy betekintsen a minneapolisi generál konferenciai ülés egyik előadójának hitébe és meggyőződésébe. Az 1888-as minneapolisi Generál Konferencia sorsfordító volt a h.n. adventisták számára: a hit általi megigazulás Ellet J. Waggoner, Alonzo T. Jones és Ellen G. White által előadott üzenete frissítő fuvallatként hatott a törvényeskedésben már-már elfáradt közösségre.

Budapest
1994

A mű eredeti címe és kiadója:
CRIST AND HIS RIGHTEOUSNESS
Pacific Press Publishing Company, 1890.
Fordította: Szilvási József

Kiadja: az Advent Kiadó
1171 Budapest, Borsfa u. 55.
Tel./Fax: 256-5205
Felelős kiadó: Szilvási József
Munkaszám: 38/95.
ISBN 963 7817 76 X

Tartalomjegyzék