Bejegyzések Isten és Krisztus kategóriában

„A Szentháromság egy rejtély, amely felfogóképessünkön felül áll, és amelyet nem szabad kutatnunk…” A Szentháromság tantételével kapcsolatban általánosan elterjedt zűrzavar van a keresztény világban, és sokan emiatt zárkóznak el Isten mélyebb megismerésétől. Ezek a tanulmányok azt vizsgálják, a Biblia milyen igazságokat nyilatkoztat ki nekünk Istenről, Krisztusról és a Szent Lélekről, továbbá megtudhatjuk azt is, Ellen White mit értett a „halálos eretnekségek alfáján”, és hogyan azonosítható az „omega”.

Miért nem vétkezett Jézus soha?

Miért nem vétkezett Jézus soha, mikor azt látjuk, hogy az összes többi ember vétkezik? Vajon pusztán csak vakszerencse vagy véletlen egybeesés lett volna, hogy az összes valaha élt és élő milliárdok közül, csakis egyetlen ember ne kövessen el egyetlen bűnös cselekedetet sem – még csecsemőként sem? Tapasztalatunk azt igazolja, hogy a csecsemők könnyen dühbe jönnek, és már azelőtt megjelennek bennük az önző magatartás csírái, mielőtt … Tovább Miért nem vétkezett Jézus soha? »

100 év advent-történelem a Szentháromság-tan tükrében

1903 J. H. Kellogg kiadja az Élő templom c. könyvét, melyben az Isten személyiségéről és jelenlétéről szóló téves (panteista) nézeteit Ellen White idézetekkel próbálja alátámasztani 1904 E. G. White válaszol a hitehagyás alfájára, s jelzi az omega veszélyét; Különleges bizonyságtételek B sorozat 1915 Ellen White halála 1919 a Biblia-konferencián Prescott és mások szorgalmazzák a Szentháromság-tan és Krisztus örökkévalóságának átgondolását, de erős ellenállásba ütköznek 1926 L. … Tovább 100 év advent-történelem a Szentháromság-tan tükrében »

„Megvonattak a korai záporok, és késői eső sem volt”

Isten elhívott népe már hosszú évtizedek óta várja a Szent Lélek végső kitöltetését, a késői esőt. Miért nem jön már? – kérdezik sokan. De nem akar eljönni, pedig az idők jelei vészes fellegként gyülekeznek már a történelem egén, és Sion őrállói – már akik ébren maradtak – váltig fújják a kürtöt: készüljetek el! De mindnyájan tudjuk, hogy Isten népének előbb el kell érkeznie a felüdülés … Tovább „Megvonattak a korai záporok, és késői eső sem volt” »

A negyedik angyal visszatérése

1888 jelentősége A hetednapi adventisták már régen felismerték, hogy Isten nagy dolgokat kíván cselekedni értük és általuk. Az 1844-es csalódás után egy közel ötven fős, lelkes kis csapat újra áttanulmányozta a próféciákat, majd elkezdték megosztani másokkal is az előttük feltárult igazságokat. Mertek hinni abban, hogy olyan üzenetet kaptak, amelyet valamiképp az egész világnak hallania kell. Hírlevelük, az Advent Review and Sabbath Herald borítóján egy földgömb … Tovább A negyedik angyal visszatérése »

Isten személyisége

Az ember Isten képmására lett teremtve. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;… Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt.” (I.Móz.1:26,27 vö. I.Móz.9:6; I.Kor.9:7). Mindazok, akik tagadják Isten személyiségét, azt mondják, hogy a „képmás” itt nem testi alakot jelent, hanem erkölcsi képmást – és ezt teszik az ember természetes halhatatlanságáról szóló tanításuk sarokkövévé. Így érvelnek: Először … Tovább Isten személyisége »

Gondolatok Krisztus Istenségéről

Gyakran merülnek fel kérdések a „testté lett” Krisztus természetével kapcsolatban. Különösen az vitatott, vajon emberi léte során rendelkezett-e teljes isteni hatalommal vagy sem. Még azok is sokszor megkérdőjelezik Krisztus halálának valódiságát, akik egyébként elfogadják az Istenről és az Ő Fiáról szóló igazságot. Mivel általánosan elterjedt az a nézet, hogy Jézus földi élete során korlátlan isteni hatalommal rendelkezett, sokan logikusan arra következtetnek, hogy a Golgotán nem … Tovább Gondolatok Krisztus Istenségéről »

Evangéliumi rend

Sok fiatalember azzal a reménnyel lép be a hadseregbe, hogy így majd megszabadul a szülői szabályozástól. Azonban igen hamar ráébrednek arra, hogy a szabályokat nem lehet kikerülni. Szabály, szabály, szabály – az élet tele van szabályokkal! Mindazoknak, akiknek alkalmuk volt belekóstolni a katonaságba, tudják, hogy egyvalamit nagyon hamar meg kell tanulni: mégpedig hogy van egy „parancs-láncolat”, amit részletekbe menő pontosságig kell kivitelezni. A csúcson az … Tovább Evangéliumi rend »

A sötétség árnyékában

Ebben a hónapban vettem kezembe az 1888-as Jó Hírek 2005. áprilisi különkiadását, melyet az 1888-as Tanulmányi Bizottság adott ki. Gerald Finneman vezércikkének címe „A Golgota Árnyékában” volt. Finneman két dolgot kívánt megvizsgálni Krisztus keresztjével kapcsolatban: „(1) szenvedésének és megalázkodásának árnyéka; és (2) dicsőségének fénye.” Finneman cikkében tesz néhány kitűnő megjegyzést azt illetően, hogy a legtöbb protestáns egyház (különösen az evangélikus) hogyan tévesztette szem elől a … Tovább A sötétség árnyékában »

Néhány tény az Omega-eretnekséggel kapcsolatban

Közel száz évvel ezelőtt Dr. John Harvey Kellogg, korának legkiválóbb hetednapi adventista orvosa kiadott egy könyvet „Élő templom” címmel. Amikor Ellen White elolvasott néhány részletet a könyvből, nagyon visszariadt attól, amit ott talált, és kijelentette, hogy a könyv különösen veszélyes tévedéseket tartalmaz. Sokan meg is lepődtek azon a határozott hangnemen, amivel elítélte a könyvet. Úgy utalt tanításaira, mint amelyek a „halálos eretnekségek alfáját” képezik (Szemelvények … Tovább Néhány tény az Omega-eretnekséggel kapcsolatban »

Bob pásztor vallomása

Béreai lelkületre van szükségünk A béreabeliek lelkületével (ApCsel 17:11) kezdtem el nemrég kutatni a Szentírást, hogy saját magam győződjek meg arról, hogy amit eddig tanítottak nekem, az összhangban van-e az Igével. Nem arról van szó, hogy az eddigi évek során nem tanulmányoztam a Bibliát, de tanítóként és pásztorként úgy éreztem, a feladatok terhe jó mentségül szolgál a rövidebb út választására. Így inkább az egyházi irodalom … Tovább Bob pásztor vallomása »