Bejegyzések E.G. White kategóriában

Ellen-Gould White-nak sok olyan írása van, amelyek kevésbé ismertek, és magyar nyelven eddig csak részlegesen vagy egyáltalán nem voltak elérhetők. Az alábbi források új szempontokat nyithatnak meg az érintett kérdésekben.

A Mester szolgálatában

Mindnyájan harcban állunk, fiatalok csakúgy, mint idősek. A gonoszság elleni küzdelemből kijár mindenkinek. Kedves ifjú barátaim, amikor elfogadtátok Krisztust Üdvözítőtökként, egyben jelentkeztetek a hadseregébe is. Elhagytátok a sötétség fejedelmének fekete zászlaját, hogy Immánuel Fejedelem véráztatta zászlaja alá álljatok. Legyen azért most a legfontosabb célotok az, hogy hű katonáknak bizonyuljatok. A sötétség erői felsorakoztak ellenetek. Sátán azt lesi, mikor pártoltok el Vezéretektől. Leginkább abban leli örömét, … Tovább A Mester szolgálatában »

Az ifjúság kiváltságai és lehetőségei

Az ifjúság napjára “Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a … Tovább Az ifjúság kiváltságai és lehetőségei »

Felhívás fiataloknak

“Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek.” (Tit 2:6). Nem szabad, hogy az ifjak élvhajhászokká, a szórakozás rabjaivá váljanak, mint akik készek eltékozolni idejüket, pénzüket és befolyásukat önző érdekeik kielégítése céljából; ehelyett inkább józanságra és kegyességre kell törekedniük. Minden nap át kellene gondolniuk, hogy most a magvetés idejét élik, és hogy az aratás is az elvetett magokhoz képest lesz. A fiataloknak megfontoltan kell tervezniük életüket, … Tovább Felhívás fiataloknak »

Krisztus értéke követői számára

“Sunnyside,” Cooranbong, N. S. W., 1896. május 4 Nagyon elszomorodtam, amikor elolvastam a leveledet, mert azt éreztem, hogy keserű lélekkel van átitatva. Olvasd el Ef 2:4-22-t, mert ez az ige neked szól. Olvasd figyelmesen, ahogy eddig még soha. Tele van tanácsokkal. Hogy Krisztus hit által a szívünkben lakozik, azt jelenti, hogy Krisztusról elmélkedünk, Krisztust szemléljük, drága Megváltónkat tartjuk legjobb és legközelebbi barátunknak, úgyannyira, hogy minden … Tovább Krisztus értéke követői számára »

Helyes magatartás imádság közben

Több levél is érkezett hozzám azzal a kérdéssel, hogy mi a helyes testhelyzet, amikor valaki a világmindenség Uralkodójához fohászkodik. Honnan vették testvéreink azt az ötletet, hogy az Istenhez való imádság közben álljanak? Egyszer felkértek valakit, aki kb. öt évig tanult Battle Creekben, hogy imádkozzon, mielőtt White testvérnő a gyülekezethez szólna. De ahogy láttam, hogy egyenesen áll, s ajkai már-már imára nyílnak, felindult bennem a lelkem, … Tovább Helyes magatartás imádság közben »

Levél Chapman testvérhez a Szent Lélek természetéről

Részletek Ellen G. White Chapman testvérhez írt leveléből “Megkaptam június 3-ai leveledet, melyben ezt írtad: ‘Robinson vén nem szeretné, ha már most elmennék, hanem inkább arra ösztönöz, hogy házaljak addig, amíg a konferencia elérkezettnek nem látja az időt, hogy más tisztségben alkalmazzon, ellenben határozottan kijelenti, hogy nem vagyok kiküldhető az igazság hirdetése céljából, amíg néhány általam vallott nézeten nem változtatok, hogy így a népünk által … Tovább Levél Chapman testvérhez a Szent Lélek természetéről »

Bizonyságtételek a Kellogg-válság idejéből

Különleges bizonyságtételek, B2 Bevezető “És mondá nékem: Embernek fia! eredj, menj el az Izráel házához, és szólj az én szavaimmal nékik. Mert nem valami homályos ajkú és nehéz nyelvű néphez küldetel te, hanem az Izráel házához. Nem sok népekhez, a kik homályos ajkúak és nehéz nyelvűek, kiknek nem érthetnéd beszédöket; bizony, ha ő hozzájok küldöttelek volna, ők hallgatnának reád.” “Embernek fia! őrállóul adtalak én téged … Tovább Bizonyságtételek a Kellogg-válság idejéből »

Összejövetelre való készülés

Éves összejöveteleink rendkívüli jelentőségűek, ezért aki csak teheti, vegyen részt rajtuk. Érezzék át, hogy ezt az Úr elvárja tőlük. Ha Isten népe semmibe veszi kiváltságait, melyeket Ő rendelt, hogy népe megerősödjön Őbenne, fokozatosan elgyengülnek, és egyre kevésbé vágynak majd arra, hogy mindenüket odaszenteljék. Eme szent gyülekezések célja, hogy testvéreinket kiszakítsa az üzleti élet gondjai és terhei alól, és így néhány napot kizárólagosan az Úr keresésére … Tovább Összejövetelre való készülés »