Hitvallás

„A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg…” (Jel 3:7/a).

A bibliai igazságok megismerésének vágya és a Krisztus utáni sóvárgás a XIX. században egyszerre tűnt fel számos szívben, követve a XVI. századi nagy reformáció lelki irányvonalát. A Krisztus közeli visszatérésébe vetett hit eleven valósággá tette számukra a kereszténységet és a testvéri szeretetet – ez a „filadelfia” szó jelentése. 1844-ben nagy csalódás érte ugyan a Krisztust váró advent-mozgalmat, de szeretett Uruk nem hagyta őket magukra, hanem új küldetéssel bízta meg őket:

„Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.” (Jel 10:11).

Ez az oldal az advent mozgalomra bízott mennyei üzenetet képviseli. Azokat a régi és változhatatlan igazságokat tárja fel, amelyeket a vég idején Isten megbízásából vissza kell helyezni az őket megillető helyre, és az egész világ felé hirdetni kell.

A tartalomról

Hosszabb lélegzetű írások, rövidebb tanulmányok, vitairatok, hang- és videófelvételek egyaránt megtalálhatók az oldalon. Hogyan nyilatkoztak az advent hit úttörői a kereszténység legfőbb alaptanításáról? (Miben hittek az úttörők?) Hogyan alakult át az adventista krisztológia a XX. században? (Hitünk alapjai) Mi is valójában az omega-válság, amelyet Ellen White 100 évvel ezelőtt megjövendölt? (Az Alfa és az Omega a hetednapi adventizmusban – dokumentumfilm). Mit tanított Ellen White Isten személyéről? (Illesszük össze a részleteket) Az említett írásokból illetve filmből megdöbbentő válaszokat kapunk.

S bár a fenti kérdések is nagyon fontosak, az első helyet mégis a hit általi megigazulás – azaz Krisztus igazságosságánaktémaköre foglalja el, ami az „egyetlen téma, ami minden mást magába olvaszt majd”. (Review & Herald, 1890. december 23.) Ennek gyakorlati vonatkozásait tárja fel A. T. Jones egyházzal kapcsolatos tanulmányaiban, amelyek rávilágítanak történelmünk végső nagy konfliktusának valódi természetére. (Ez az egyház – tanulmánysorozat)

A 2010-2013 között megjelent bibliai folyóiratunk (Hajnalcsillag) pedig azokat a régi és új igazságokat hozza felszínre Isten kincsesházából, amelyek pünkösd óta feledésbe merültek, befogadásuk viszont szükséges Isten földi művének befejezéséhez. „Még ezután kell jelentős igazságoknak – melyek pünkösd időszaka óta elkerülték a figyelmet és rejtve maradtak –, a maguk isteni tisztaságában előragyogniuk Isten szavából. Akik igazán szeretik Istent, azoknak a Szent Lélek olyan igazságokat fog kinyilatkoztatni, amelyek mára elhalványultak az elmékben, vagy teljesen újak.” (E.G. White, 1888-as anyagok [Kiben bízhatunk IV.], 1651.o.)

Hitből hitbe

A hitben való növekedésről további tanításokat olvashatsz és hallgathatsz a Hitből hitbe weboldalon, mely rendszeresen frissül új tartalommal.