Bejegyzések Élő templom címkével

Bizonyságtételek a Kellogg-válság idejéből

Különleges bizonyságtételek, B2 Bevezető “És mondá nékem: Embernek fia! eredj, menj el az Izráel házához, és szólj az én szavaimmal nékik. Mert nem valami homályos ajkú és nehéz nyelvű néphez küldetel te, hanem az Izráel házához. Nem sok népekhez, a kik homályos ajkúak és nehéz nyelvűek, kiknek nem érthetnéd beszédöket; bizony, ha ő hozzájok küldöttelek volna, ők hallgatnának reád.” “Embernek fia! őrállóul adtalak én téged … Tovább Bizonyságtételek a Kellogg-válság idejéből »