Bejegyzések odaszánás címkével

Az Igen-ember

Sok keresztény, amikor először hallja Krisztus igazságosságának üzenetét, örömmel és lelkesen fogadja, mint hűsítő záport az elepedt föld. A szívben szeretet ébred Isten iránt, és a lélek vágyakozik Őt szolgálni. De bármennyire is gyönyörködik valaki ebben a csodálatos üzenetben, az idő múlásával szembesül saját elégtelenségével és azzal, hogy valamiért nem úgy „működik” az életében a Lélek, ahogyan azt a „használati útmutatóban” olvassa. Ilyenkor könnyen megkérdőjelezi … Tovább Az Igen-ember »

Tedd a dolgod!

Az Úr minden embernek kirendelte munkáját. Az ember dolga, hogy ezt a munkát végezze, az ördög dolga pedig, hogy hátráltassa, ha teheti. Amilyen bizonyos, hogy Isten munkát adott neked, olyan bizonyos, hogy Sátán is próbálkozni fog, hogy akadályozzon. Eltaszíthat tőle, elcsábíthat világi lehetőségekkel, letámadhat rágalmakkal, gyötörhet hamis vádakkal, rávehet önigazolásra, kegyes és előkelő embereket állíthat ellened hamis tanúként. Pilátus, Heródes, Annás és Kajafás együttesen is … Tovább Tedd a dolgod! »

Keresztény vallástétel

A nem-szégyellők társaságához tartozom. Szent lélek erejével bírok. A kocka el van vetve. Átléptem a határvonalat. A döntés megszületett. Az Ő tanítványa vagyok. Nem fogok visszatekinteni, elmaradni, lelassítani, meghátrálni vagy elnémulni. A múltam meg van váltva, a jelenemnek értelme van, a jövőm biztosítva. Végeztem a hullámvölgyekkel, a látásban járással, az alacsonyra célzással, az ápolgatott térdekkel, a színtelen álmokkal, a megszelídített látásokkal, a világias beszéddel, a … Tovább Keresztény vallástétel »

A Mester szolgálatában

Mindnyájan harcban állunk, fiatalok csakúgy, mint idősek. A gonoszság elleni küzdelemből kijár mindenkinek. Kedves ifjú barátaim, amikor elfogadtátok Krisztust Üdvözítőtökként, egyben jelentkeztetek a hadseregébe is. Elhagytátok a sötétség fejedelmének fekete zászlaját, hogy Immánuel Fejedelem véráztatta zászlaja alá álljatok. Legyen azért most a legfontosabb célotok az, hogy hű katonáknak bizonyuljatok. A sötétség erői felsorakoztak ellenetek. Sátán azt lesi, mikor pártoltok el Vezéretektől. Leginkább abban leli örömét, … Tovább A Mester szolgálatában »

Az ifjúság kiváltságai és lehetőségei

Az ifjúság napjára “Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a … Tovább Az ifjúság kiváltságai és lehetőségei »

Felhívás fiataloknak

“Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek.” (Tit 2:6). Nem szabad, hogy az ifjak élvhajhászokká, a szórakozás rabjaivá váljanak, mint akik készek eltékozolni idejüket, pénzüket és befolyásukat önző érdekeik kielégítése céljából; ehelyett inkább józanságra és kegyességre kell törekedniük. Minden nap át kellene gondolniuk, hogy most a magvetés idejét élik, és hogy az aratás is az elvetett magokhoz képest lesz. A fiataloknak megfontoltan kell tervezniük életüket, … Tovább Felhívás fiataloknak »