Archívumok

14. Gyakorlati példák a szabadulásról?

Nézzünk meg most néhány példát arról, hogyan szabadít meg bennünket a hit szolgaságunkból. Olvassuk el Luk 13:10-17-et: “Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában. És íme vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor ezt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből! És reá veté kezeit; és azonnal … Tovább 14. Gyakorlati példák a szabadulásról? »

13. Szolgák vagy szabadok?

A hit győzelemre segítő erejét más bibliai igékkel is alátámaszthatjuk, melyek szintén igen gyakorlatiak. Mindenekelőtt azt kell látnunk, hogy a bűnös ember szolga. Krisztus ezt mondta: “aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek” (Ján 8:34). Pál is ezt írta, amikor az újjá nem született ember helyére tette magát: “Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve” (Róm 7:14). Az az … Tovább 13. Szolgák vagy szabadok? »

12. Győzelem hit által

A Biblia azt mondja: “Az igaz ember hitből él”. Isten igazsága “hitből hitbe” jelentetik ki (Róm 1:17). Semmi sem tudja jobban illusztrálni a hit munkáját, mint azok a történetek, melyek “régen megírattak, a mi tanulságunkra…, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen” (Róm 15:4). Vizsgáljuk meg először azt az ismert történetet, amit 2Krón 20-ban találunk. “És lőn ezek után, eljövének a … Tovább 12. Győzelem hit által »

11. Elfogadtatás Istentől

Sok ember habozik, hogy elinduljon-e az Úr útján, mert attól félnek, hogy Isten nem fogja elfogadni őket, és ezrek vannak, akik már évek óta Krisztus követőinek vallják magukat, és még mindig kételyeik vannak, hogy Isten elfogadja-e őket. Ezért írok, és távol áll tőlem, hogy elméjüket spekulációkkal töltsem meg, inkább Isten Igéjének egyszerű bizonyosságát szeretném nyújtani nekik. “Elfogad-e engem az Úr?” Egy másik kérdéssel válaszolnék: elfogadja-e … Tovább 11. Elfogadtatás Istentől »

10. Az Úr a mi igazságunk

Most már az a kérdés, miként nyerhetjük el azt az igazságot, amire szükségünk van ahhoz, hogy bemehessünk a mennyek országába? Válaszolni erre a kérdésre: ez az evangélium nagy munkája. Tanulmányozzunk először egy példázatot a megigazulásról, azaz az igazságban való részesedésről. Ha látjuk a tényt, jobban megértjük az elméletet. A példát Luk 18:9-14. verseiben találjuk meg: “Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a … Tovább 10. Az Úr a mi igazságunk »

9. Isten igazsága

“Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mát 6:33). Jézus azt mondja, hogy Isten igazsága az, amit keresnünk kell ebben az életben. Az élelem és a ruházat másodlagosak ehhez képest. Isten gondoskodik róluk, ezért nincs szükségünk az aggodalmaskodásra. Ezzel szemben életünk egyetlen célja legyen Isten országának és az Ő igazságának keresése. 1Kor 1:30-ban azt olvassuk, hogy Krisztus igazságul … Tovább 9. Isten igazsága »

8. Krisztus a törvényadó

“Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket” (Ésa 33:22). Most Krisztusnak egy másik, de nem más, tulajdonságát figyeljük meg. Ez természetszerűen rendelkezik azzal a hatalommal is, hogy vezessen és uralkodjon. Ján 5:22-23-ban ezt olvassuk: “Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a … Tovább 8. Krisztus a törvényadó »

7. Fontos gyakorlati tanulságok

Nem csupán szép elmélet és üres dogma az, hogy Krisztust Istennek és teremtőnek kell tekintenünk. A Biblia minden tanítása gyakorlati hasznunkat szolgája, ezért ezzel a céllal kell tanulmányoznunk azt. Nézzük először, hogy milyen kapcsolat van e tantétel és az Isten törvényének központi parancsolata között. 1Móz 2:1-3-ban ezeket a szavakat találjuk a teremtéstörténet összegzéseként: “És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor … Tovább 7. Fontos gyakorlati tanulságok »

6. Isten megjelent testben

“És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk” (Ján 1:14). Nincs szó, mely nyilvánvalóbban kifejezné, hogy Krisztus egy személyben Isten és ember volt. Eredetileg csupán isteni természettel bírt, de magára vette az emberi természetet, s eljött az emberek közé, mint egyszerű földi halandó, kivéve azokat a pillanatokat, amikor istensége átvillant emberi természetén, mint a templom megtisztításánál, s amikor szavai még ellenségeit is arra ösztönözték, hogy … Tovább 6. Isten megjelent testben »

5. Teremtett lény-e Krisztus?

Mielőtt tovább haladhatnánk azokra a gyakorlati tanulságokra, melyeket levonhatunk ezekből az igazságokból, néhány percet el kell töltenünk annál az elméletnél, amit sokan képviselnek, olyanok is, akik nem akarják szándékosan lebecsülni Krisztust, de akik e nézetükkel mégis tagadják Krisztus istenségét. Ez az elmélet pedig az, hogy Krisztus teremtett lény, akit Isten a maga jótetszése szerint felemelt jelenlegi magas pozíciójába. Aki ezt a nézetet képviseli, senki sincs … Tovább 5. Teremtett lény-e Krisztus? »