Archívumok

24. J. S. Washburn levele

J. S. Washburn levele A Szentháromság tana egy kegyetlen, pogány szörnyeteg, amely eltávolítja Jézust igazi, isteni Megváltóként és Közbenjáróként betöltött helyéről. Igaz ugyan, hogy nem tudjuk felmérni, sem meghatározni az istenséget. Túlmutat ez a mi véges értelmünkön, mégis, az Isten személyiségéről szóló bibliai tanítás nagyon egyszerű és világos. Az Atya, az Öregkorú, öröktől fogva van, Jézus pedig az Atya egyszülöttje. Jézus a zsoltároson keresztül ezt … Tovább 24. J. S. Washburn levele »

23. A HNA úttörők álláspontja

A HNA úttörők álláspontja a Szentháromság-tanról R. F. Cottrell [Ez az 1869. június 1-jei Review-ban megjelent cikk, melyet R. F. Cottrell írt, híven tükrözi az úttörők és a hívők álláspontját a Szentháromság kérdésével kapcsolatban. – A. L. White] Ez az ortodoxnak tartott tan nagy népszerűségnek örvend, amióta csak Róma püspöke felemeltetett pápai rangjára e tan segítségével. Bár elvetését veszélyes eretnekségnek tartják; mégis mindenki saját szájíze … Tovább 23. A HNA úttörők álláspontja »

22. A HNA gyülekezeti énekeskönyv

HNA hitelvek (az 1889-es, az 1931-es, és az 1981-es Évkönyvben) Gyülekezeti énekeskönyv [A következőkben három hitelvi nyilatkozatot közlünk, melyek rendre 1889-ben, 1931-ben és 1981-ben íródtak. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy az adventista egyház már nem hisz azokban az igazságokban, amelyekhez a megalakulása utáni első ötven évben tartotta magát.] A hetednapi adventisták hitelvei [1889-es évkönyv] Amint azt máshol már említettük, a hetednapi adventistáknak nincs hitvallásuk a Biblián … Tovább 22. A HNA gyülekezeti énekeskönyv »

21. Egyéb írók

Egyéb írók E. Everts testvér ezt írja nekünk Round Grove-ból, Whiteside Co., Ill.: – “Találkoztunk némelyekkel, akik nyitott füllel hallgatták és elfogadták az általunk hirdetett igazságot, és vagy egy fél tucat ember el is tökélte magát, hogy megtart minden parancsolatot. Várakozásainkon felüli mértékben találtunk olyanokra, akik várják az Úr eljövetelét, és olyanokra is, akik örömmel tartják a szombatot; de ó, mily torz ábrázatuk az olyan … Tovább 21. Egyéb írók »

20. G. W. Amadon

G. W. Amadon: 1832-1913 Hogy magyarázzuk ezt? A Jel 1:8-ban szereplő igeszakasz némi nehézséget jelent azok számára, akik elvetik a Szentháromság-tant. Az igevers így szól szövegkörnyezetével együtt: “Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja … Tovább 20. G. W. Amadon »

19. M. C. Wilcox

M. C. Wilcox: 1853-1935 187. kérdés: Mi a különbség a Szent Lélek és a szolgáló lelkek (angyalok) között, avagy ezek megegyeznek? Válasz: A Szent Lélek az Istenség hatalmas energiája, Isten élete és ereje, mely Tőle árad ki a világegyetem minden részére, ezáltal létesítve élő kapcsolatot trónja és az egész teremtett világ között. Valaki így foglalta össze: “A Szent Lélek a lelki [spiritual] élet lehelete a … Tovább 19. M. C. Wilcox »

18. E. J. Waggoner

E. J. Waggoner: 1855-1916 Az Ige “kezdetben” volt. Az emberi elme képtelen felfogni az ezen kifejezés által felölelt korszakokat. Az emberek nem érthetik meg, hogy mikor és hogyan született a Fiú, de azt biztosan tudjuk róla, hogy Ő nemcsak azelőtt létezett Isten Igéjeként, mielőtt eljött volna földünkre meghalni, hanem már a világ megteremtése előtt is. Keresztre feszítése előtt így imádkozott: “És most te dicsőíts meg … Tovább 18. E. J. Waggoner »

17. J. N. Loughborough

J. N. Loughborough: 1832-1924 Kérdések Loughborough testvérhez WHITE TESTVÉR: A következő kérdésekre, szeretném, ha Loughborough testvértől kérnénk magyarázatot. W. W. Giles. Toledo, Ohio. 1. KÉRDÉS. Milyen komoly ellenvetésünk van a Szentháromság tanával szemben? VÁLASZ: Sok ellenvetést felhozhatnánk most, de a korlátozott helyre való tekintettel leszűkítjük ezeket a következő háromra: 1. Teljesen ellenkezik a józan ésszel. 2. Ellentmond a Szentírásnak. 3. Eredete pogány és meseszerű. Ezeket … Tovább 17. J. N. Loughborough »

16. S. N. Haskell

S. N. Haskell: 1833-1922 A felhők között megjelenő szivárvány csupán jelképe annak a szivárványnak, ami öröktől fogva övezi a királyiszéket. Egy olyan rég letűnt korban, melyet a véges elme el sem tud képzelni, az Atya és a Fiú egyedül volt az univerzumban; Krisztus az Atya egyszülötte volt, és Jehova megosztotta Vele a teremtés isteni tervét. A világok és az azokat benépesítő élőlények teremtésének terve fokozatosan … Tovább 16. S. N. Haskell »

15. D. W. Hull

D. W. Hull Krisztus istenségének bibliai tanítása Az ún. Szentháromságba vetett hit ellentmondásos következményei kétség kívül sokak előtt kövezték ki az utat sok más tévedéshez is. Krisztus istenségének téves értelmezése könnyen vezet az engesztelés természetével kapcsolatos félreértésekhez. Az engesztelés elvont színjátékként való értelmezése pedig (és ez egyértelműen következik abból, ha Krisztust az “egy örök Istennek” tekintjük) olyan szélsőséges következtetésekhez vezetett egyeseket, mint a predesztináció, vagy … Tovább 15. D. W. Hull »