19. M. C. Wilcox

M. C. Wilcox: 1853-1935

187. kérdés: Mi a különbség a Szent Lélek és a szolgáló lelkek (angyalok) között, avagy ezek megegyeznek?

Válasz: A Szent Lélek az Istenség hatalmas energiája, Isten élete és ereje, mely Tőle árad ki a világegyetem minden részére, ezáltal létesítve élő kapcsolatot trónja és az egész teremtett világ között. Valaki így foglalta össze: “A Szent Lélek a lelki [spiritual] élet lehelete a lélekben [soul]. A Lélekből való részesülés a Krisztus életéből való részesülés.” Ezáltal Krisztus mindenhol jelenvalóvá válik. Egy gyenge példát felhasználva azt mondhatjuk, hogy ahogyan a telefon is elszállítja az ember hangját, és ezt a hangot mérföldekkel távolabb is hallhatóvá teszi, ugyanúgy a Szent Lélek is magában hordozza Krisztus minden hatalmát, ezáltal jelenvalóvá téve Őt és minden erejét, hogy feltárja Őt mindazoknak, akik összhangban vannak törvényével. Ezért a Lélek Krisztusban és Istenben személyesedik meg, de sohasem különálló személyként jelenik meg. Egyetlen utasítást sem kaptunk arra nézve, hogy a Lélekhez imádkozzunk; hanem Istenhez a Lélekért. A Szentírásban sehol nem találunk a Lélekhez intézett imádságokat, csak a Lélekért elmondottakat.1

 


 

Lábjegyzetek

1. Wilcox, M. C., 1911, Kérdések és válaszok – Válogatás Az idők jelei “Kérdéssarok” sorozatából, 181-182. old.