Keresztény vallástétel

A nem-szégyellők társaságához tartozom. Szent lélek erejével bírok. A kocka el van vetve. Átléptem a határvonalat. A döntés megszületett. Az Ő tanítványa vagyok. Nem fogok visszatekinteni, elmaradni, lelassítani, meghátrálni vagy elnémulni.

A múltam meg van váltva, a jelenemnek értelme van, a jövőm biztosítva. Végeztem a hullámvölgyekkel, a látásban járással, az alacsonyra célzással, az ápolgatott térdekkel, a színtelen álmokkal, a megszelídített látásokkal, a világias beszéddel, a könnyű élettel és a törpe célokkal.

Nincs szükségem többé az elsőbbségre, a jómódra, a pozícióra, az előléptetésre, a tapsviharra vagy a népszerűségre. Nem szükséges, hogy nekem legyen igazam, én legyek az első, a legjobb, az elismert, a dicsőített, a megbecsült vagy a megjutalmazott. Immár hit által élek, az Ő jelenlétére támaszkodom, békességes tűréssel járok, imában emelkedem fel, és erővel munkálkodom.

Előre tekintek, gyorsan lépkedek, célom a menny, s bár utam keskeny és rögös, és kevés a társam, de biztos a Vezetőm, világos a küldetésem. Nem lehet megvesztegetni, alkuba kényszeríteni, eltéríteni, elcsábítani, visszafordítani, megtéveszteni vagy hátráltatni.

Nem riadok vissza az áldozathozataltól, nem rettenek meg az ellenállástól, nem tárgyalok az ellenség asztalánál, nem merengek a népszerűség víztükrében, és nem kerengek a középszerűség labirintusában.

Nem adom fel, nem hallgatok el, nem maradok el, amíg síkra nem szálltam, kincseket nem gyűjtöttem, nem fohászkodtam és nem prédikáltam ki lelkem Krisztus ügyéért. Jézus tanítványa vagyok. Mennem kell, előre, míg vissza nem jön, adnom, míg össze nem esek, és hirdetnem mindazt, amit tudok, míg Ő meg nem állít.

És amikor eljön, hogy elvigye, ami az Övé, könnyen megismer majd: mert zászlóm tisztán lobog.

Ismeretlen