Tedd a dolgod!

Az Úr minden embernek kirendelte munkáját. Az ember dolga, hogy ezt a munkát végezze, az ördög dolga pedig, hogy hátráltassa, ha teheti. Amilyen bizonyos, hogy Isten munkát adott neked, olyan bizonyos, hogy Sátán is próbálkozni fog, hogy akadályozzon. Eltaszíthat tőle, elcsábíthat világi lehetőségekkel, letámadhat rágalmakkal, gyötörhet hamis vádakkal, rávehet önigazolásra, kegyes és előkelő embereket állíthat ellened hamis tanúként. Pilátus, Heródes, Annás és Kajafás együttesen is rád törhet, és lehet, hogy ott lesz melletted egy Júdás, aki elad harminc ezüstpénzért; te pedig csak csodálkozol, vajon miért történik veled mindez. Hát nem látod, hogy mindez azért van, mert az ördög minden erejét latba veti, hogy elvonjon munkádtól, és megakadályozzon az Isten iránti engedelmességben?!

Tedd a dolgod! Ne tántorodj meg, ha az oroszlánok ordítanak; ne állj meg köveket hajigálni az ördög nyulaira. Csak végezd a munkádat! A csalók hadd hazudjanak, a szektások hadd vitatkozzanak, a vállalatok hadd hozzanak döntéseket, az újságok hadd cikkezzenek, és hadd tegye az ördög a tőle telhető legrosszabbat; te csak arra ügyelj, hogy semmi se akadályozzon annak a munkában a végzésében, amit Isten adott neked. Ő nem azért küldött, hogy pénzt keress. Ő nem azt parancsolta, hogy gazdagodj meg. Ő soha nem utasított, hogy mások előtt igazold jellemed tisztaságát. Ő nem adott neked olyan munkát, hogy szembeszállj Sátán és angyalai véget nem érő hazugságtengerével. Mert ha ezeket teszed, semmi másra nem marad időd. Saját magadért fogsz munkálkodni, nem az Úrért.

Tedd a dolgod! Olyan céltudatosan és eltökélten, mint egy csillag. Hadd forrongjon és fortyogjon a világ! Lehet, hogy támadások érnek, megbántanak, kigúnyolnak, vagy elhanyagolnak téged. Az ellenségeid kihasználhatnak, a barátaid elhagyhatnak, az emberek megvethetnek és kitaszíthatnak. De te csak arra ügyelj, hogy állhatatosan, eltökélten, meg nem lankadó buzgósággal kövesd életed nagy célját, léted értelmét, míg végül elmondhatod: „Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt.”

H.M.S. Richards