Ki mondja az igazat Istenről?

David Clayton: Ki mondja az igazat Istenről?

Ez a könyv bőséges szentírási bizonyítékot szolgáltat az Istenről szóló tanítással kapcsolatban. Ezután az ezzel való összehasonlítás céljából következnek idézetek Ellen G. White-tól és a korai adventista úttörőktől. Végül ennek ellentmondó kijelentések olvashatók a jelenlegi HNA Egyháztól, a független prédikátori testületektől és a Katolikus Egyháztól. E könyv tehát kitűnő bibliai konkordancia és forrásgyűjtemény.

PDF letöltése

Írta: David Clayton

A mű eredeti címe: Who is Telling the Truth About God?

Oldalszám: 0

Kiadás éve: 1998


A Szentírás egyetlen tanítása sincs annyira fontos, mint az Istenről szóló tan, mivel az összes többi erre épül. Csak ha helyesen ismerjük Istent és jellemét, akkor leszünk képesek arra, hogy teljesen megértsük az evangéliumot, és megragadjuk erejét, mely által a bűnös emberek megmenekedhetnek a bűn hatalmából, büntetésétől és jelenlététől. Ebben a könyvben David Clayton pásztor olyan Biblia-verseket gyűjtött egy csokorba, melyek egyedülálló módon képviselik a Biblia Istenről szóló tanítását. (Ezeket érdemes Bibliánkban is bejelölni.) Ezután Clayton pásztor olyan írásokat idéz, melyek bizonyítják, hogy Ellen White és a korai adventisták tanításai összhangban voltak a Szentírásban olvasható gondolatokkal. A könyv utolsó három fejezete olyan írásokat tartalmaz, melyek bemutatják a hivatalos Hetednapi Adventista Egyház, néhány független prédikátori testület, ill. a Római Katolikus Egyház Istenről szóló tanítását.

Ebben a könyvben csak nagyon kevés megjegyzés és magyarázat található. Clayton pásztor és a kiadó közös meggyőződése, hogy a tények önmagukért beszélnek majd.

Allen Stump

Íme a tények – Te döntesz!

Összeálltotta:
David Clayton pásztor

Kiadja: Smyrna Gospel Ministries
HC 64 Box 128B
Welch, WV 24801-9606 U.S.A.
Tel: (304) 732-9204

Továbbá: Restoration Ministries
P. O. Box 23, Knockpartick
Manchester, Jamaica, W.I.
Tel: (876) 904-7392

Magyarra fordította: Sánta János

Letöltés PDF formátumban: kimondja.pdf

Tartalomjegyzék