Archívumok

8. Mit mond a Római Katolikus Egyház?

Gyakorlati katolikus szótár, 32. old. “Szentháromság: Egy és ugyanazon Isten három isteni személyben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek: három különálló személy, de egy Isten. Mindegyik személy isteni, mert mindegyik maga is Isten. Mindnyájan ugyanazzal az isteni természettel bírnak. Az Atya Isten, a Szentháromság első személye. A Fiú Isten, a Szentháromság második személye. A Szentlélek Isten, a Szentháromság harmadik személye.” Katolicizmus: “Hacsak nem ragaszkodnak … Tovább 8. Mit mond a Római Katolikus Egyház? »

7. Mit mondanak a független prédikátori testületek?

Russel Standish “A Szentírás kinyilatkoztatása két esemény kapcsán beszél arról, hogy Krisztus az Atyától született – “e világba” való születése, valamint feltámadása kapcsán. Ennek fényében a legcsekélyebb alapzattal sem bír az a feltételezés, miszerint Krisztus valamikor a múltban az Atyától származott volna, ill. hogy Ő ne öröktől fogva élne.” (A maradék hírnöke, 1997. április, 5. old.) Vance Ferrel “… a Római Katolikus Egyház részlegesen vagy … Tovább 7. Mit mondanak a független prédikátori testületek? »

6. Mit mond jelenleg a HNA Egyház?

Miben hisz jelenleg az egyház? A hetednapi adventisták hitelvei Az Istenség “2. Az Isten egy: Atya, Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége. Isten halhatatlan, mindenható, mindent tudó, mindenek fölött való és mindig jelenlevő. Önkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy végtelen, ez meghaladja az emberi értelmet. Örökké méltó minden teremtmény imádatára, csodálatára és szolgálatára.” (Gyülekezeti kézikönyv, 23. old.) Az Atya Isten “3. Isten, örökkévaló Atya, a … Tovább 6. Mit mond jelenleg a HNA Egyház? »

5. Mit mondtak az úttörők?

Az 1872-es Hitelvekből Az Istenségről “I. Egy Isten van, egy személyes, lelki lény, aki mindeneknek teremtője, mindenható, mindentudó és örökkévaló; akinek bölcsessége, szentsége, jogossága, jósága, igazsága és kegyelme végtelen; aki változhatatlan, és mindenhol jelen van képviselője, a Szent Lélek által. (Zsolt 139:7). II. Egy az Úr, a Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, aki által teremtetett a mindenség, és aki által fenn is tartatik. Magára … Tovább 5. Mit mondtak az úttörők? »

4. Megbízhatunk-e az úttörőkben?

“Ha olyan emberek jönnek közénk, akik akár csak egy cöveket vagy egy támpillért is el akarnak mozdítani abból az alapzatból, melyet Isten az Ő Szent Lelke által erősített meg, szólaljanak fel bátran művünk idősödő úttörői, és hadd szóljanak a holtak is azáltal, hogy cikkeik újra kinyomtatásra kerülnek folyóiratainkban. Gyűjtsük össze az isteni világosság sugarait, amit Isten népének adott, ahogy lépésről lépésre vezette őket az igazság … Tovább 4. Megbízhatunk-e az úttörőkben? »

3. Mit mondott Ellen White?

Hány isteni lény létezik? “A Király kijelentette a menny egybegyűlt lakosai előtt, hogy Krisztuson, az Isten Egyszülöttén kívül senki sem képes teljesen azonosulni Vele céljaiban, s ezután Reá bízta hatalmas tervei véghezvitelének kiváltságát.” (Pátriárkák és próféták, 36. old.) “Krisztus, az Ige, Isten Egyszülötte egy volt az örök Atyával – természetében, jellemében és terveiben, – az egész világegyetemben ő volt az egyetlen lény, aki Isten minden … Tovább 3. Mit mondott Ellen White? »

2. Jézus és a Szent Lélek

1. Amikor Jézus elhagyta a földet, az volt-e a terve, hogy távol maradjon tőlünk? “…Elmegyek, és eljövök hozzátok….” (Jn 14:28) “Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.” (Jn 14:18) “Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem…” (Jn 16:16) Válasz: A terve az volt, hogy elmegy és ismét visszajön. 2. Miért volt szükség arra – Jézus szerint … Tovább 2. Jézus és a Szent Lélek »

1. Mit mond a Biblia?

Csak egy Isten létezik Mk 12:29, 32, 34 “Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. … Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. … Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem … Tovább 1. Mit mond a Biblia? »

Ki mondja az igazat Istenről?

Ez a könyv bőséges szentírási bizonyítékot szolgáltat az Istenről szóló tanítással kapcsolatban. Ezután az ezzel való összehasonlítás céljából következnek idézetek Ellen G. White-tól és a korai adventista úttörőktől. Végül ennek ellentmondó kijelentések olvashatók a jelenlegi HNA Egyháztól, a független prédikátori testületektől és a Katolikus Egyháztól. E könyv tehát kitűnő bibliai konkordancia és forrásgyűjtemény.