5. W. W. Prescott

W. W. Prescott: 1855-1944

Ahogyan Krisztus is kétszer született, egyszer az örökkévalóságban az Atya egyszülöttjeként, és aztán itt a hústestben, egyesítve az istenit az emberivel ebben a második születésében, úgy nekünk is, akik már egyszer megszülettünk hústestben, meg kell születnünk másodszor is, mégpedig a Lélektől újonnan születve, hogy így ugyanazt tapasztaljuk meg mi is: az emberi és az isteni lény életre szóló egyesülését.1

 


 

Lábjegyzetek

1. Prescott, W. W., 1896. április 14., Review & Herald, 232. old