10. John Matteson

John Matteson: 1835-1896

Krisztus Isten egyetlen szó szerinti fia. “Az Isten egyszülöttje.” (Jn 1:14) Ő Isten, mivel Isten Fia; nem a feltámadás jogán. Ha Krisztus az Atya egyszülötte, akkor mi nem lehetünk az Atya szó szerint született gyermekei. Ez a szónak csak egy másodlagos értelmében lehetséges.1

 


 

Lábjegyzetek

1. Matteson, John , 1869. október 12., Review & Herald, 123. old.