9. A. J. Dennis

A. J. Dennis

Micsoda ellentmondások találhatók a Szentháromság-hívő hitvallás megfogalmazásában: “Ennek a fejnek az egységében három személy van, egy lényegből, erőből és örökkévalóságból, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem.” Sok titokzatos dolog van megírva Isten Igéjében, de nagy biztonsággal feltehetjük, hogy az Úr nem várja el tőlünk, hogy lehetetlenségekben higgyünk. Ellenben a hitvallások igen.1

 


 

Lábjegyzetek

1. Dennis, A. J., 1879. május 22., Az idők jelei