Az isteni gyógyítás igazságai

Mi nem az isteni gyógyítás?

 1. Nem orvosságok általi gyógyulás.
 2. Nem képzeletbeli gyógyulás.
 3. Nem az akaraterő gyakorlása.
 4. Nem a hipnózis hatalma.
 5. Nem New Age, nem panteizmus.
 6. Nem spiritizmus, nem okkultizmus.
 7. Nem hitgyógyászat vagy imagyógyászat; a hit és az ima csak utat nyit a gyógyuláshoz.
 8. Nem végleges védelem a halál ellen, hanem erő az életre.
 9. Nem elbizakodottság, és nem Isten akaratával való dacolás.

Mi az isteni gyógyítás?

 1. Egy közvetlen, természetfeletti, isteni erő megnyilvánulása a testben.
 2. Összhangban áll a Szentírással, azon alapszik.
 3. Krisztus áldozatán és a megváltás művén alapszik.
 4. Jézus Krisztus feltámadott élete által van.
 5. Jézus Krisztus személyes bennünk lakozása által van.
 6. A Szent Lélek által van.
 7. A szenvedő személyes hite, vagy az ő és mások egyesült hite által van.
 8. Az isteni akaratnak való alárendelődéssel jár, ami feltételezi, hogy engedetlenségeinket megbánjuk, és Istennek szenteljük magunkat.
 9. Isten dicsőségét szolgálja.
 10. Egyháztörténelmi tény az apostolok korától fogva napjainkig, amit megszámlálhatatlan bizonyságtétel igazol.
 11. Jele Urunk közeli eljövetelének.
 12. Bizonyságtétel Isten Igéje mellett, és a kereszténység igaz volta mellett e hitetlen korban.

Nem a mi dolgunk, hogy üdvözítsük az embereket; a mi dolgunk, hogy Krisztushoz vezessük őket. Hasonlóképpen nem a mi dolgunk, hogy meggyógyítsuk az embereket, ellenben a mi dolgunk lenne, hogy Jézushoz vezessük őket, aki gyógyulást ígért nekik. Az isteni gyógyítás nem a legfontosabb igazság a Bibliában, de ettől még igazság, és csak lelki fejlődésünk rovására hagyhatjuk figyelmen kívül. Az isteni gyógyítás nem pusztán tantétel vagy elmélet, hanem kézzelfogható tény, amit Isten Igéje bőségesen alátámaszt.

Az isteni gyógyítás legmélyebb, legigazibb értelmében egy Istennek teljesen átadott élet: a Tőle és a lényünket messze meghaladó erőtől való szüntelen függés, a legmegpróbálóbb helyzetekben is. Ebben rejlik erőnk forrása: ha mindenkor Istenen tartjuk szemeinket. Ámen! Isten segítsen, hogy úgy lássuk Őt, amint van, és lássuk, milyen Ő azok iránt, akik teljesítik feltételeit!

G.C. Bevington