Archívumok

1. Krisztus és az Ő igazsága

A Zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének első versében találunk egy felhívást, ami magába foglal minden parancsolatot, amit a keresztények kaptak: “Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra”. Ha ezt tesszük – ahogy a Biblia rendeli -, ha állandóan és értelmesen figyelmezünk Krisztusra, akkor tökéletes keresztényekké válhatunk, mivel “szemlélődés által alakulunk át”. Az evangélium szolgái ihletett biztatást kaptak, … Tovább 1. Krisztus és az Ő igazsága »