Morzsák

Isten soha nem fordul el

Azok, akik könnyelműen veszik az Isten Lelkének elnyeréséért való fohászkodást – amiről pedig Jézus megígérte, hogy nekünk adja, ha kérjük –; vagy a betegekért való könyörgést – amiről Jakab azt mondja, hogy az Úr felsegíti a beteget válaszul imánkra –; vagy bármilyen más közvetlenül megígért áldásért való imádságot – azok mind szégyent hoznak Istenre, mintha Ő vonakodna beteljesíteni szavát. Őket feddi így az írás: „Ezt mondják szívökben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr.” (Sof 1:12). Torz elméjükben így szólnak: „Elhagyta az Úr ezt a földet.” (Ezék 8:12; 9:9). Szerintük az Úr nem törődik szükségleteinkkel, ügyet sem vet könyörgéseinkre. Ellenben az, aki meghallja a holló-fiak károgását, tud minden egyes leeső verébről, sőt, gyermekeinek hajszálait egyenként számon tartja – Ő soha nem fordul el, amikor az Övéi Hozzá kiáltanak nyomorúságukból!

Nincs olyan érv, amivel cáfolni lehetne, hogy a Jakab levelében foglalt ígéret általánosan alkalmazható, és az idők végéig érvényes. A fejezetben sok utalás található az Úr eljövetelére, s ez is azt bizonyítja, hogy ezt az ígéretet mindazok megragadhatják, akik az utolsó napokban élnek (l. Jak 5:1-8), mert hozzájuk „az Úrnak eljövetele közel van”. (J.H. Waggoner, Isten Lelke, 84-85.o.)

Melyik az igaz?

  1. A helyes viselkedés gyümölcse a tökéletesség.
  2. A tökéletesség gyümölcse a helyes viselkedés.

Önmegadás

Amíg nem ismerjük el a gravitáció törvényét, és nem vagyunk hajlandók együttműködni vele, nem tudunk repülni. Amíg nem ismerjük el a gazdaság törvényeit, és nem működünk együtt velük, nem lehetünk sikeresek az üzletben. Kezdjük érteni? Az Istennek való önmegadás nem gyengeség, hanem bölcsesség. Csak a bolond áll ellen Istennek, mert ebben a harcban az ember nem nyerhet. De ha megadjuk magunkat Neki, Ő megerősít minket, hogy sikerrel véghezvigyük mindazt, amire elhívott minket.

Az önmegadás bizonyítéka az engedelmesség. Amikor az Úr kér tőled valamit, a válasz mindig: „Igen, Uram.” A „Nem, Uram.” – ellentmondás. Hogyan hívhatod Jézust „Úrnak”, ha nem akarsz Neki engedelmeskedni (Lk 6:46)?

Jó példája az igazi önmegadás megvalósulásának Péter esete, amikor Jézus arra utasította őt, hogy vesse be újra hálóját: „Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be…” (Lk 5:5-6) Azok az emberek, akik átadták magukat Istennek, akkor is engedelmeskednek Neki, amikor ez ésszerűtlennek tűnik. Ábrahám követte Istent, pedig nem tudta az úticélt. Anna várt Istenre, pedig nem tudta az időpontot. Mária számított arra, hogy csoda fog vele történni, pedig nem tudta a mikéntjét. József bízott Isten tervében, pedig nem tudta miért úgy alakultak a körülmények, ahogy. Mindnyájan teljesen átadták magukat Istennek, és győztek.

„Honnan tudhatom, hogy teljesen átadtam magam?” – kérdezheted. Onnan, hogy teljességgel Istenre bízod, hogy kimunkálja a dolgokat, te magad pedig még csak meg sem próbálsz másokat manipulálni, nem ragaszkodsz a saját terveidhez, és nem te akarod mindenáron a helyzetet irányítani. Nem kell, hogy én legyek a kormánykeréknél. Kiengedem a kezemből, és hagyom, hogy Isten cselekedjen úgy, ahogy Ő akar. (Ismeretlen szerző)