Archívumok

4. Joseph Bates

Joseph Bates: 1792-1872 Szüleim oszlopos tagjai voltak a kongregacionalista egyháznak, és aggódva remélték, hogy eddig kivétel nélkül megtért gyermekeik csatlakoznak majd hozzájuk. Azonban ők ragaszkodtak néhány olyan hitelvi ponthoz, amelyeket képtelen voltam megérteni. Csak kettőt nevezek most meg: a keresztség módja és a Szentháromság-tan. Édesapám, aki megbecsült diakónus volt a gyülekezetben, nagy erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzzön engem e tanok helyességéről. … Ami a Szentháromságot illeti, … Tovább 4. Joseph Bates »