Archívumok

21. A hitehagyás omegája

A szent történelem változatos és bőséges tanulságokkal szolgál, de az egyik legfontosabb megtanulandó lecke talán az, hogy Isten népe hajlamos eltérni az igazságtól az Ő hű vezetőinek és szolgáinak halála után. Gondosan olvassuk el az 5Móz következő verseit: És monda az Úr Mózesnek: Ímé te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen istenek után jár és paráználkodik azon a földön, a … Tovább 21. A hitehagyás omegája »