Archívumok

21. A hitehagyás omegája

A szent történelem változatos és bőséges tanulságokkal szolgál, de az egyik legfontosabb megtanulandó lecke talán az, hogy Isten népe hajlamos eltérni az igazságtól az Ő hű vezetőinek és szolgáinak halála után. Gondosan olvassuk el az 5Móz következő verseit: És monda az Úr Mózesnek: Ímé te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen istenek után jár és paráználkodik azon a földön, a … Tovább 21. A hitehagyás omegája »

19. „A szerint az út szerint, melyet eretnekségnek mondanak”

Öt nappal azután, hogy Pált elküldték Félixhez Cézáreába, a zsidó prókátor, Tertullus azonnal bevádolta őt, mint aki „hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje.” (ApCsel 24:5) Mind itt, mind a 14. versben a felekezetnek fordított szó a görög eredetiben: αιρεσις (hereszisz). Tertullus azzal vádolta Pált, hogy egy „szekta” tagja, és az apostol tanításait eretnekségnek ítélte! Pál azonban így … Tovább 19. „A szerint az út szerint, melyet eretnekségnek mondanak” »

16. Isten Szent Lelke

Alvin Toffler Jövő Sokk című könyvében ezt írta: “1965-ben, a Horizon-ban megjelent cikkemben megalkottam a ‘Jövő Sokk’ kifejezést, hogy ezáltal érzékeltessem azt a megrázó stresszt és zűrzavart, amit a túl sok, túl rövid időn belül lezajló változás okoz az egyénekben.” (4. old.) Talán az ebben a könyvben szereplő anyag is megdöbbentő volt. Az Istenről és az Ő Fiáról szóló bibliai igazság sokak korábbi, hamis elgondolását … Tovább 16. Isten Szent Lelke »

10. A prófétaság lelke és a szerkesztői munka

Egy nemrég kiadott szerkesztői cikkben egy Hetednapi Adventista azt vallotta, hogy bármikor, ha olyan irodalmat hoztak elé, ami nyitott gondolkodásra szólította fel az olvasót, akkor azt azonnal elvetette. Ezt a kérést biztos jeleként vette annak, hogy az anyag újdonság és megosztó jellegű. Amint elolvastam a cikket, arra gondoltam, hogy milyen furcsa, hogy sokunk életében olyan könnyen kettős mérce alakul ki ezen a területen. Amikor az … Tovább 10. A prófétaság lelke és a szerkesztői munka »

Hitünk alapjai

Allen Stump ezen könyve feltárja a hetednapi adventizmus tanításainak gyökereit, és bemutatja ezek alakulását a Miller-mozgalomtól napjainkig. 160 évnyi adventista krisztológiát tekint át az Ellen G. White által közölt isteni útmutatások és figyelmeztetések fényében. E könyv rámutat arra az összhangra, ami a Biblia tanításai, Ellen G. White írásai, és az úttörők munkája között fennáll.