Ízelítő

„Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígéretén, hogy követőinek elküldi a Szent Lelket. Isten nem korlátozta kegyelme gazdagságának kiáradását a földön, hogy gyermekeire szálljon. Hogy ígéretének beteljesedése azonban nem észlelhető olyan mértékben, ahogy lehetne, abban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik annyira, ahogy kellene. Ha minden keresztény készséges volna elfogadni, akkor elnyerhetné a Szent Lelket. Ahol a Szent Lélek szükségességét alig veszik figyelembe, ott lelki sivárságot, sötétséget, süllyedést és halált láthatunk. Ahol értéktelen dolgok kötik le a figyelmet, ott az isteni erő hiányzik. Ez az az erő, amely szükséges a gyülekezet növekedéséhez és fejlődéséhez; és ami magával hozza az összes többi áldást is; Isten pedig felmérhetetlen bőségben kínálja fel mindnyájunknak.

Ha tehát a Szent Lélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szomjúhozzuk a Lélek adományát? Miért nem beszélünk erről és miért nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesebben adja Szent Lelkét azoknak, akik Neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják gyermekeiknek ajándékaikat…” (E.G. White, Apostolok története, A Lélek adománya c. fejezet)

Folyóiratunk első számát ezzel az elgondolkodtató idézettel nyitottuk meg:

„Még ezután kell jelentős igazságoknak – melyek pünkösd időszaka óta elkerülték a figyelmet és rejtve maradtak –, a maguk isteni tisztaságában előragyogniuk Isten szavából. Akik igazán szeretik Istent, azoknak a Szent Lélek olyan igazságokat fog kinyilatkoztatni, amelyek mára elhalványultak az elmékben, vagy teljesen újak.” (Ellen G. White, 1888-as anyagok [Kiben bízhatunk IV.], 1651.o.)

A helyreállítás munkája még nem ért véget. Jelentős igazságok vannak még Isten igéjében feltáratlanul, elsősorban a pünkösdi események kapcsán. Nem meglepő tehát, ha olyanokról írunk, amik szokatlanok, vagy újszerűek. Az Úr nem a jelenlegi erőtelenségben, hanem az Ő mindent felülmúló dicsőségében fogja befejezni földi művét. Ezt azonban csak úgy teheti meg, ha megértjük az Ő tervét, és hit által együttműködünk Vele. Ez a terv most bontakozik ki szemünk előtt. A Hajnalcsillag jelen száma erről szól, a következőben pedig egy tapasztalatot kívánunk megosztani a szent lélek keresztségével kapcsolatban.

„Ne félj, te föld! Örülj és vígadozz,
mert nagy dolgokat cselekeszik az Úr!”
(Jóel 2:21)