Az újszövetségi rend

Az evangéliumi, keresztény, újszövetségi rend: az élő, jelenvaló, a „minden mindenekben” Krisztus.

A keresztény, újszövetségi rend: Isten Krisztusban az Ő Egyházának Építője; nem pedig Mózes, vagy más emberek Mózes székében vagy nevében.

A keresztény, újszövetségi rend: Krisztus saját maga a Szent Lélek által feje minden egyes embernek személyesen és egyénileg; nem pedig közösségileg egy központi hierarchia által.

Az Újszövetség így határozza meg a maga rendjét:

  1. „Egy Lélek” által „ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben”.
  2. „A Léleknek kijelentése” mindenkinek adatik, sőt, „mindenkinek haszonra adatik”.
  3. Mindezeket az ajándékokat, kijelentéseket és intéseket, „mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön [egyénileg, személyesen, csoporttól függetlenül], amint akarja.” – Amint Ő akarja: nem amint valamely elnök vagy bizottság akarja.
  4. Mint tulajdon Egyházának – Krisztus testének – Építője, „Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta.” – Amint Ő akarta, nem amint egy bizottság vagy „szervezett mű” akarja.

A keresztény, újszövetségi rend Isten Királyságának rendje, ahol Isten Krisztusban a Szent Lélek által az egyedüli Király, az egyetlen Úr, az Egyeduralkodó minden egyes egyén felett és benne, mert „az Isten országa tibennetek van”; továbbá Krisztus Egyháza felett és benne, amit maga Isten épít egybe „Isten hajlékává a Lélek által.” …

Krisztusnak ezt az Egyházát Ő maga szervezi, kizárólag a Szent Lélek által. (Ef 4:15-16; Kol 2:19; 1Kor 12:18)

Eme keresztény, újszövetségi rend szerint, mindaz, aki Krisztushoz tartozik személyes hit által, pusztán ezáltal Krisztus Egyházához is tartozik, Ami az Ő teste, az elsőszülöttek egyháza és serege, akik be vannak írva a mennyekben.

Forrás: Felhívás evangéliumi kereszténységre

A. T. Jones